Workshop HOAI 


Voor Nederlandse architecten en hun opdrachtgevers die werken in Duitsland

Donderdag 4 oktober 2018 houdt Nedubex i.s.m. Alpmann Fröhlich een workshop HOAI gericht op zowel architecten en ingenieurs voor hun Duitse projecten, als ook voor opdrachtgevers die opdrachten aan Duitse architecten of Duitse ingenieurs willen vergeven.  

De rol van architecten en ingenieurs, zoals de Statiker, de Vermesser en Brandschutzberater, bij een Duits project verschilt nogal van de Nederlandse situatie. Tijdens deze workshop worden rollen, taken en verantwoordlijkheden nader toegelicht en wordt de toepasbaarheid van de HOAI in de verschillende ontwerp- en bouwfasen uiteengezet aan de hand van rekenvoorbeelden.  

Inhoud seminar

 • De architect in Duitsland, rol, bevoegdheid en aansprakelijkheid
 • Werken als Nederlandse architect of contructeur in Duitsland
 • Ontwerptips en bouwvoorschriften
 • Ontwerpfasen volgens de HOAI
 • Bouwaanvraag en bouwvergunning
 • Toepasbaarheid van honorariumklassen
 • Adviseurs, Vermesser, Prüfstatiker, Gutachter

Bijeenkomst details

 • Wat: Workshop HOAI
 • Wie: Nederlandse architecten die werken in Duitsland
 • Wanneer: 4 oktober 09:00 uur - 17:00 uur
 • Waar: Ideeëenfabriek, Liessentstraat 9a, 5405 AH Uden
 • Taal: De cursus wordt gegeven in het Nederlands, de tekst van de HOAI is in het Duits 
 • Kosten: Leden Nedubex 300 euro, Leden Metaalunie 400 euro en niet leden 500 Euro
 • U ontvang een cursusmap met voorbeelden, de tekst van de HOAI en een bewijs van deelname

Alpmann Fröhlich

Spreker Alpmann Fröhlich

Thomas Dillmann

Mr. Thomas Dillmann heeft zowel in Münster Duits recht alsook in Nijmegen Nederlands recht gestudeerd. Omdat Thomas ook een tijd in Nederland heeft gewoond, kent hij naast de juridische verschillen ook de cultuurverschillen tussen beide landen goed.

Hij adviseert binnen het Duitse advocatenkantoor ALPMANN FRÖHLICH met 45 advocaten en notarissen sinds een aantal jaren uitsluitend grensoverschrijdend Nederlandse ondernemers op de Duitse markt voornamelijk op de rechtsgebieden (Duits) bouw- en architectenrecht alsmede het Internationale ondernemingsrecht.

Binnen ALPMANN FRÖHLICH adviseren 5 Nederlandstalige Duitse advocaten (Rechtsanwälte) en een Duitse notaris hun Nederlandse cliënten omtrent alle rechtsvragen van het Duitse en Internationale ondernemingsrecht op de Duitse markt.

Alpmann Fröhlich

Onze doelstelling is het beste advies voor onze cliënten. Competent, eerlijk, respectvol en vol vertrouwen. Daarvoor werken wij samen. Wij zijn ervan overtuigd, dat het succes van ieder individu voortvloeit uit het gezamenlijke denken en handelen van een sterke gemeenschap.  

Daarom bundelen wij vakkennis, vaardigheden en ervaring, om vanuit een overkoepelende visie als sterke en betrouwbare partner onze cliënten ter zijde te kunnen staan. Wij nemen heldere beslissingen en houden ons aan onze afspraken.  

Wij weten hoe belangrijk de gemeenschap is en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn wij actief op het gebied van scholing, cultuur, sport en veel maatschappelijk relevante groepen.  

Wij maken allemaal deel uit van het geheel. Samen delen wij bij ALPMANN FRÖHLICH dezelfde doelstellingen en normen en maken wij ons sterk voor ons gezamenlijke succes. Samen. Sterk.

Alpmann Fröhlich

Spreker Stichting Nedubex

Bert van der Laan

In de functie van adviseur voor de Stichting Nedubex heeft Bert van der Laan dagelijks contact met Nederlandse bouw- en bouwgerelateerde bedrijven die activiteiten ontplooien in Duitsland. Het blijkt dat de complexiteit in regelgeving een grote drempel voor de ondernemer opwerpt.  

Bert heeft ruim 25 jaar ervaring als ondernemer en architect in Duitsland en begeleid Nederlandse bouw- en bouwgerelateerde bedrijven alsmede architectenbureaus bij hun eerste stappen op de Duitse markt. Bert was directeur van een Duitse Generalunternehmer en jarenlang lid van de Bund Deutscher Baumeister und Architekten en lid van de Architektenkammer.  

In zijn huidige functie als adviseur van Nedubex is hij tevens het aanspreekpunt voor Bouwend Nederland en de Koninklijke Metaalunie aangaande bouwgerelateerde Duitsland vraagstukken. Regelmatig geeft hij seminars over bouwcultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland.  

Stichting Nederlands - Duitse Bouwexport (Nedubex)

Omdat Nedubex deelnemers heeft uit de bouw-, installatie-, metaal- en vastgoedsector kent zij de problemen die zich in die branche kunnen voordoen. Voor vraagstukken van uiteenlopende aard heeft zij oplossingen en antwoorden. U heeft de beschikking over ervaren adviseurs en specialisten die u op individuele basis kunnen begeleiden. Nedubex-adviseurs helpen u met de vereisten voor het werken in Duitsland, zoals technische voorschriften, contracten en vergunningen. Nedubex-experts zijn ervaren collega-ondernemers die u kunnen ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en oplevering van projecten. Tot de Nedubex-partners behoren juristen, fiscalisten en vertalers waarop deelnemers van Nedubex een beroep kunnen doen.


Tip! Ontvang de gratis checklist 'Bouw in Duitsland' 

De gratis NEDUBEX checklist 'Bouw in Duitsland' is ter oriëntatie voor Nederlandse bedrijven die zich voorbereiden op de werkvoorbereiding en realisatie van bouwprojecten in Duitsland